Metall- bearbetnings- och konstruktionsarbeten.
Från planering till färdig produkt.

 

Aspnäs Metall Ab Oy - tel. 050 547 6383 - info@aspnasmetall.fi