Metall-, svetsnings- och konstruktionsarbeten

Rostfria produkter - Aluminiumprodukter - Bearbetning -

Specialkonstruktioner - Underleverantörsarbeten

 

Aspnäs Metall - tel. 050 547 6383 - info@aspnasmetall.fi